Fil- och kalenderserver

En fIl- och kalenderserver kan användas till alla typer av lagring och är någonting som alla företag oberoende av storlek har stor nytta av. Fördelen med att ha en egen hostad server för detta ändamål istället för att använda en allmän molntjänst är att du vet var datan lagras, har full kontroll över den och vet vem som har tillgång till den.

En tillämpning som vi rekommenderar, är att kalenderservern tas i bruk. Då kan man själv, när man är ute på t.ex. kundbesök fylla i en anteckning i kalendern. Samtidigt kan assistenten på kontoret se den antecknade tidpunkten och vid behov informera en samarbetspartner om saken. På det här sättet har alla, som behöver informationen och har rätt att ta del av den, uppgifterna i realtid. Då kan man säkert minska på ändrandet av mötestider mm, vilket leder till mindre stress och möjlighet att koncentrera sig på verkliga, produktiva arbetsuppgifter.

Fysiskt kan kalenderanteckningarna sparas på den server vi tillhandahåller, eller om ni så önskar på er egna server, som vi vid behov kan leverera. Vi bygger systemet med behövliga säkerhetskopieringar och skydd mot yttre intrång. Vi rekommenderar inte att man använder allmänna molntjänster för viktiga kalenderanteckningar eller filer, som till sin natur kan vara känsliga.

Alla enheter

Fungerar på WIndows, macOS, Linux, Android, iOS och alla moderna webbläsare. Till iOS och Android finns också en app.

Egen server

Filerna lagras tryggt och säkert ett webbhotell.  Lagringen sker på ett webhotell i Finland. Servern är säkrad med https.

Dela

Dela filer mellan vissa anställda eller alla inom företaget. Det är enkelt att välja vem som skall ha tillgång till vad 

Backup

Backup tas varje natt både på servern och till extern lagring. Om det oväntade sker så kan filer lätt återställas.  

För mera information Ta kontakt